Intro till kikarfält i stockholm

Inbjudan till introduktion i

gevärsfältskytte med kikarsikte

29 maj 2016 kl 0830- 1500

Stålboda skjutbanor, Kungsängen

Introduktion till gevärsfältskytte med kikarsikte. Tillfället riktar sig till nybörjare som vill få en grund att stå på inför fältskyttet.

Dagen kommer att bestå av ett kortare teoripass och skjutning.

Under teorin berör vi utrustning, ballistik, bedömning av avstånd och vind, fältskyttemarkering, figurskjutning och tävling.

Praktiskt kommer vi att genomföra en kort genomgång av liggande skjutställning, skjutning och verifiering av tabell 300-600m och markering.

Examination för gevärsskyttekortet kommer att genomföras för de som vill.

Eget inskjutet repetergevär med kikarsikte och benstöd, ca 50 patroner (ej jaktammunition/expanderande kula, max kaliber 7,62), hörselskydd, fika/smörgås samt ID skall medtas.

Anmälan sker på plats!

Anmälningsavgift 350kr (Swish eller kontant)

Vägbeskrivning från Stockholm

Kör E18 mot Enköping

Sväng av mot Tibble, Brunna, Livgardet (avfart 150), ta höger på Granhammarsv.

Följ skylt mot V Ryd, Brunna, Livgardet.

Sväng vänster på Tranbyggevägen.

Sväng vänster till Stålboda skjutbanor.

http://kartor.eniro.se/m/F96ur

Kontakt:

kikarfaltsthlm@gmail.com

Välkomna!