Slutgiltig Anmälan till Kurs i långhållsskytte i Rättvik 16-17feb-2019

Password must be at least 7 characters long.
Password must be at least 7 characters long.

Namn och addressuppgifter

Förnamn och Efternamn
Gata/box
postnummer
stad
Mobilnummer

Medlemskap i Förening sen tidigare

Medlem i gevärsskytteförening och har IID nummer på idrottonline. Om inte kryssa i medlems ansökan till Rättviks skyttegille
Personnummer om medlemskap sökes i Rättviksskyttegille
Vilken ammunition tänker du använda under kursen. Med denna info förbereder jag ballistikinfo

Boende kan bokas vid Rättviks camping http://www.rattvikscamping.se/ En stuga kostar cirka 200/person per natt

Betalning 800sek sker via swish till 0730513746 eller till bankgiro 332-1056 senast 2019-02-05. Därefter går platsen till reserv. Återbetalning av avgift efter överenskommelse med Kurschef

Jag har läst och förstått att min plats är beroende på om betalning inkommer i tid

Fältskytte med Gevär